CHÚNG TÔI LÀ AI

Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) là một tổ chức khoa công nghệ Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao trong lĩn vực Giáo dục và công nghệ để tiến hành các hành động nghiên cứu, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác trong và ngoài nước, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ hướng đến việc tạo điều kiện cho việc phát triển công dân toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Viện IRETD được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép hoạt động số A – 2089 và là một thành viên của liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Tìm hiểu về chúng tôi

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, HỘI THẢO ĐANG DIỄN RA

Xem thêm
Xem thêm

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

HỘI THẢO

LỚP CHỨNG CHỈ

LỚP TẬP HUẤN STEAM

BUỔI KÝ KẾT MOU

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem thêm