Author Archives: thequan2599

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GV thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình Giáo dục STEAM là một […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GV thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình Ngày 24&25/8/2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GVMN cốt cán thuộc Sở GD&ĐT Tỉnh Tây Ninh.

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán thuộc Sở GD&ĐT Tỉnh Tây Ninh. Từ ngày 22/8 đến 31/8/2021, Viện Nghiên cứu […]

Phòng GD&ĐT Huyện Nghi Xuân – Tỉnh Hà Tĩnh kết hợp với Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong GDMN” cho đội ngũ CBQL và GVMN

Phòng GD&ĐT Huyện Nghi Xuân – Tỉnh Hà Tĩnh kết hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non   Ngày 01,02/8/2021, Viện Nghiên […]

Viện (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ CBQL và GV thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Lộc Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn Online “Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Lộc Hà – Tỉnh Hà Tĩnh Ngày 29&30/7/2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục […]

Viện IRETD tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình GDMN” cho đội ngũ cán bộ Quản lý và Giáo viên mầm non cốt cán thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội.

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) tổ chức tập huấn chuyên môn ngắn hạn “Ứng dụng STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non” cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm – Thành Phố Hà […]

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Giáo dục xanh trong trường mầm non”

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Giáo dục xanh trong trường mầm non” – Chương trình + Giảng viên: Do Viện IRETD + Chuyên gia Hà Lan thực hiện – Thời lượng: 01-02 ngày (Gồm Hội thảo+ Thăm quan trường mầm non xanh tại Hà Nội) – Đối tượng: CB Quản lý, Giáo […]

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM giáo dục mầm non”

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM Giáo dục mầm non” – Chương trình + Báo cáo viên: Do Viện IRETD + Chuyên gia Quốc tế thực hiện – Thời lượng: 01-02 ngày (Gồm Hội thảo+ Thăm quan trường mầm non xanh tại Hà Nội) – Đối tượng: Cán bộ Quản […]

Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học

Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học – Chuyển giao chương trình và bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học – Chương trình do Viện IRETD và Đối tác xây dựng hoặc nhập khẩu – Chuyên gia […]

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Trung học – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế