Category Archives: Đề tài dự án

Basic requirements for designing education management software in schools

Basic requirements for designing education management software in schools   Trinh My Van  11th grade, Tran Phu gifted highschool, Hai Phong City 1. Introduction Education management in schools is a mechanism that organizes, manages, supervises, and evaluates educational activities. It aims to systematize the data management process, ensure security and integrate many features to make […]

NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG Basic requirements for designing education management software in schools                                     Trịnh Mỹ Vân Học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Trần Phú, Tp. Hải Phòng 1. Mở đầu Quản lý giáo dục trong nhà trường là một cơ […]

ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC ““Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non”

Đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non” do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chủ trì và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và […]

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Giáo dục xanh trong trường mầm non”

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Giáo dục xanh trong trường mầm non” – Chương trình + Giảng viên: Do Viện IRETD + Chuyên gia Hà Lan thực hiện – Thời lượng: 01-02 ngày (Gồm Hội thảo+ Thăm quan trường mầm non xanh tại Hà Nội) – Đối tượng: CB Quản lý, Giáo […]

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM giáo dục mầm non”

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM Giáo dục mầm non” – Chương trình + Báo cáo viên: Do Viện IRETD + Chuyên gia Quốc tế thực hiện – Thời lượng: 01-02 ngày (Gồm Hội thảo+ Thăm quan trường mầm non xanh tại Hà Nội) – Đối tượng: Cán bộ Quản […]

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường – Cung cấp chương trình chi tiết năm học + bồi dưỡng đội ngũ và kinh nghiệm vận hành của trường Mầm non chất lượng cao – Bộ công cụ đánh giá […]

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm”

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm” – Chủ trì đề tài: Do IRETD thực […]

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Thiết kế mô hình̉ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao cho học sinh Việt Nam”

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Thiết kế mô hình̉ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao cho học sinh Việt Nam” – Chủ trì đề tài: Do IRETD thực hiện – Thời lượng: 02 năm – Đối tượng hưởng lợi: Học sinh từ Mầm […]

IRETD KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ (MOU) VỚI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐÀI BẮC (TAIPEI TECH)

    Ngày 3 tháng 11 năm 2019 Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục và  Công nghệ (Institute of Research for Education and Technology Development – IRETD) đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc (National Taipei University of Technology – TAIPEI TECH) Đại học Công […]