Category Archives: Hợp tác

IRETD KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ (MOU) VỚI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐÀI BẮC (TAIPEI TECH)

    Ngày 3 tháng 11 năm 2019 Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục và  Công nghệ (Institute of Research for Education and Technology Development – IRETD) đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc (National Taipei University of Technology – TAIPEI TECH) Đại học Công […]

IRETD ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES)

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) và Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD)               Phía Viện Khoa […]