Category Archives: khoa học công nghệ

Basic requirements for designing education management software in schools

Basic requirements for designing education management software in schools   Trinh My Van  11th grade, Tran Phu gifted highschool, Hai Phong City 1. Introduction Education management in schools is a mechanism that organizes, manages, supervises, and evaluates educational activities. It aims to systematize the data management process, ensure security and integrate many features to make […]

NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG Basic requirements for designing education management software in schools                                     Trịnh Mỹ Vân Học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Trần Phú, Tp. Hải Phòng 1. Mở đầu Quản lý giáo dục trong nhà trường là một cơ […]

ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC ““Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non”

Đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non” do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chủ trì và Viện nghiên cứu phát triển giáo dục và […]

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM giáo dục mầm non”

Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Ứng dụng STEAM Giáo dục mầm non” – Chương trình + Báo cáo viên: Do Viện IRETD + Chuyên gia Quốc tế thực hiện – Thời lượng: 01-02 ngày (Gồm Hội thảo+ Thăm quan trường mầm non xanh tại Hà Nội) – Đối tượng: Cán bộ Quản […]

Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học

Chuyển giao chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học – Chuyển giao chương trình và bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục STEM/STEAM cho các trường Mầm non/Tiểu học/Trung học – Chương trình do Viện IRETD và Đối tác xây dựng hoặc nhập khẩu – Chuyên gia […]

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Trung học – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Tiểu học – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các đối tác Quốc tế

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Chủ trường, Giáo viên mầm non – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế

Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM”

Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM” – Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan từ 03-05 trường MN nổi tiếng theo từng Phương pháp giáo dục ở Hà Nội […]

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường – Cung cấp chương trình chi tiết năm học + bồi dưỡng đội ngũ và kinh nghiệm vận hành của trường Mầm non chất lượng cao – Bộ công cụ đánh giá […]