Hội thảo khoa học “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc và nói không với bạo hành trẻ em” tại Thành Phố Thái Bình

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, nhận lời mời từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái bình, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) và các nhà khoa học, chuyên gia Quốc tế tham dự Hội thảo khoa học “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc và nói không với bạo hành trẻ em”.

Trong khuôn khổ của Hội thảo các chuyên gia từ Viện IRETD đã trình bày 3 chuyên đề:

  • Khái quát về Xây dựng trường mầm non hạnh phúc và nói không với bạo hành trẻ em do TS. Nguyễn Ngọc Linh – Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, thành viên HĐ khoa học Viện IRETD;
  • Triết lý giáo dục của Montessorie và STEAM trong Giáo dục mầm non do TS. Đặng Lộc Thọ – Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; Phó Viện trưởng Viện IRETD; Thành viên tiểu ban GDMN thuộc Hội đồng Quốc gia giáo dục và nguồn nhân lực.
  • Happy green children- The Re-generation – Những đứa trẻ xanh hạnh phúc – Thế hệ tái kiến thiết – ThS. Sanne Van Oort Ma – Chuyên gia Giáo dục mầm non của Viện IRETD. Giám đốc tại Dạy-học, quản lý phát triển giáo viên của trường mầm non Green School Bali (5 năm), Nhà sáng lập/giám đốc của tổ chức xã hội ‘Mother Jungle’ được đề cử năm trong danh sách 50 tổ chức về giáo dục hàng đầu do Diễn đàn quốc tế về giáo dục và học tập Dubai.

          Sau 01 ngày diễn ra Hội thảo, đã mang lại cho 500 đại biểu là các nhà quản lý  giáo dục, giáo viên mầm non và phụ huynh học sinh nhiều cảm xúc, ấn tượng và kiến thức về Trường mầm non hạnh phúc, thành tố làm nên trường học hạnh phúc và định hướng chính trong chiến lược xây dựng trường mầm non hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *