Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Trung học”

– Chuyên gia giảng dạy: Trong nước
– Thời lượng: 02 ngày/khóa
– Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Trung học
– Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *