IRETD và Trường Learning Horizons thuộc tập đoàn Busy Bees Singapore (AIC) tổ chức chương trình tập huấn cấp chứng chỉ Quốc tế: “Giảng dạy STEAM trong giáo dục mầm non Việt Nam”

Khóa học Giảng dạy STEAM trong giáo dục mầm non Việt Nam mang lại cho Học viên các kỹ năng:

  • Thiết kế được các dự án STEAM kết nối với chương trình khung của chương trình mầm non Việt Nam,
  • Dạy được một dự án STEAM,
  • Sử dụng phương pháp sư phạm STEAM cụ thể,
  • Đánh giá việc lập kế hoạch và việc học của trẻ với các tiêu chí STEAM và Các kỹ năng thế kỷ 21 và kết hợp với các kết quả mong đợi của chương trình mầm non Việt Nam.

Chứng chỉ quốc tế được cấp bởi Learning Horizons thuộc tập đoàn Busy Bees (Singapore) và Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD).

Đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn và tổ chức & thực hiện: Chương trình được phát triển bởi Learning Horizons trực thuộc Tập đoàn Mầm non toàn cầu Busy Bees (Singapore) kết hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (Việt Nam)

Giảng viên: Thạc sỹ Giáo dục Gary Tan – Chuyên gia phát triển chương trình cho Bộ giáo dục Singapore.

Thời gian & Chương trình đào tạo gồm 4 ngày với những nội dung chi tiết như sau:

  • Ngày 1: (Module 1) Tích hợp STEAM trong giáo dục mầm non
  • Ngày 2: (Module 2) Tìm hiểu về các yếu tố khác nhau trong 5 thành phần của STEAM, tích hợp các yếu tố STEAM trong giáo dục mầm non và lập kế hoạch giảng dạy STEAM với các độ tuổi và chủ đề khác nhau
  • Ngày 3: (Module 3) Thực hành tích hợp hoạt động STEAM trong chương trình giáo dục mầm non Việt Nam.
  • Ngày 4: (Module 4) Dự giờ giờ học STEAM ở trường mầm non Just Kids, phân tích đánh giá về tiết dự giờ

Địa điểm: 

  • Học lý thuyết & thực hành: Trường mầm non Brighton Montessori Việt Nam – Khu đô thị Trung hòa, Hà Nội
  • Thực tế chuyên môn: Tại Trường mầm non Just Kids – Khu đô thị Trung hòa, Hà Nội

Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) và Trường Learning Horizons thuộc tập đoàn Busy Bees Singapore (AIC) tin tưởng khóa tập huấn sẽ mang lại nhiều giá trị cho người học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *