GIỚI THIỆU CHUNG

– Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) là một tổ chức khoa công nghệ Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực Giáo dục và công nghệ để tiến hành các hành động nghiên cứu, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác trong và ngoài nước, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ hướng đến việc tạo điều kiện cho việc phát triển công dân toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

– Viện IRETD được Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy phép hoạt động số A – 2089 và là một thành viên của liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

– Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và công nghệ (IRETD) được thành lập với sứ mệnh tập hợp các nhà khoa học giỏi trong nước, quốc tế và khai thác tối đa các tiến bộ khoa học Công nghệ mới trên 2 lĩnh vực:

+ Khoa hoc Công nghệ: Chủ trì và Tổ chức thực hiện các đề tài khoa học, dự án, các chương trình trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ tự nhiên và xã hội nhân văn.

+ Giáo dục và đào tạo: Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm giáo dục chuyên sâu thuộc lĩnh vực Khoa học Giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế.

– Nếu bạn là nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo hay nhà chuyên môn đam mê sáng tạo. Hãy cùng chúng tôi hướng tới mục tiêu năng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

CHỨC NĂNG VIỆN IRETD

      Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực Giáo dục, KH&CN để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, thực hiện các dịch vụ KHCN nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ IRETD

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ & TRONG NƯỚC

NHIỆM VỤ VIỆN IRETD:

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, HỘI THẢO TIÊU BIỂU