IRETD ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES)

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) và Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD)

              Phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó viện trưởng và NGND.GS.TS. Đinh Quang Báo, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Công nghệ đã cùng nhau thống nhất về nội dung và sản phẩm hợp tác trên ba lĩnh vực:

  1. Phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục đặc biệt;
  2. Hai bên cùng triển khai các hoạt động thực nghiệm về giáo dục đặc biệt;
  3. Hai bên cùng phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

        Thời hạn hợp tác là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 01 tháng  5 năm 2025.

            Các bên có quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu của mình và cũng như nội dung, sản phẩm hoạt động chuyên môn riêng của từng bên. Hai bên cam kết bảo mật thông tin, cũng như nội dung, sản phẩm hoạt động chuyên môn của bên còn lại. Trừ trường hợp có yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, một Bên không được tiết lộ bất kỳ một thông tin nào liên quan đến chuyên môn sâu mà không có sự đồng ý trước của Bên đối tác. Hợp tác chiến lược này sẽ thúc đẩy Quyền lợi của hai đơn vị và được quy định cụ thể trong từng hoạt động và sẽ có kèm theo biên bản chi tiết phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi chính cho mỗi bên trong thời gian sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *