LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VIỆN IRETD

1. Nghiên cứu Khoa học công nghệ: Thực hiện các Đề tài/Dự án Khoa học Công nghệ ở các lĩnh vực:

+ Nghiên cứu và ứng dụng về Quản trị trường mầm non hiệu quả, Xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quản lý chuyên môn cho trường mầm non

+ Nghiên cứu và ứng dụng Giáo dục STEM/STEAM,  Steiner, Montessorie, Regio Emilia,… trong giáo dục mầm non

+ Nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực giáo dục trẻ đặc biệt

+ Nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực phát triển kỹ năng sống cho trẻ em

+ Nghiên cứu và ứng dụng lĩnh vực Tiếng anh cho trẻ mầm non

+ Nghiên cứu và phối hợp với các trường Đại học Quốc tế tổ chức đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng Quốc tế

+ Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao

+ Nghiên cứu và phân phối các chương trình giáo dục trải nghiệm cho học sinh từ mầm non đến Trung học

+ Nghiên cứu ứng dụng tích hợp thực tế ảo trong giáo dục mầm non đến phổ thông

+ Nghiên cứu các sản phẩm trải nghiệm cho học sinh từ mầm non đến phổ thông

+ Nghiên cứu triển khai các sản phẩm tư vấn nghề cho học sinh phổ thông và các đối tượng có nhu cầu

+  Nghiên cứu đồ dùng học liệu & đồ chơi cho trẻ mầm non đến trung học và trẻ khuyết tật

+   Nghiên cứu, sản xuất và phân phối đồ chơi và thiết bị dạy học

2. Dịch vụ Khoa học Công nghệ

+ Thực hiện các Hội đồng khoa học tư vấn, thẩm định, đánh giá các công trình khoa học công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.

+ Tổ chức Hội thảo: Cấp Quốc tế, Quốc Gia, tại Hà Nội và các địa phương theo nhu cầu.

+ Tổ chức các  khóa học chuyên môn ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận cho Giáo viên (mầm non, tiểu học, THCS và THPT), Phụ huynh và các đối tượng tại Hà Nội và các địa phương.

+ Tổ chức sản xuất, nhập khẩu và phân phối học liệu và đồ dùng dạy học cho Trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên cả nước.

+ Thực hiện các hợp đồng chuyển giao các chương trình giáo dục: Quản lý trường học hiệu quả, Tiếng Anh, Giáo dục mầm non chất lượng cao, chương trình Montessori chuẩn AMI, giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng sống,…

+ Tổ chức các đoàn du lịch học tập (studytour) Quốc tế, trong nước, trực tiếp hoặc online cho đội ngũ giáo viên, học sinh các cấp học và các đối tượng có nhu cầu. 

+ Tổ chức các khóa học dạng câu lạc bộ cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học tại các Trường có nhu cầu.

+ Tổ chức các sự kiện giáo dục như: Ngày hội trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chủ đề, ….ngoài giờ lên lớp với các nội dung đặt hàng tại cơ sở thực hành của Viện hoặc tại các trường đặt hàng.

+ Thiết kế và chuyển giao các phòng trải nghiệm sáng tạo cho các trường mầm non, tiểu học và trung học.

+ Thiết kế và chuyển giao các Phòng Lab STEAM và Thực tế ảo cho các Trường học.

3. Hợp tác trong nước và quốc tế

+ Hợp tác chia sẻ chuyên môn với các đối tác Quốc tế, trong nước

+ Hợp tác trong nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Khoa học Giáo dục với các đối tác trong nước và quốc tế.

+ Hợp tác trong việc trao đổi cán bộ, chuyên gia nghiên cứu

+ Hợp tác trong việc chia sẻ chuyên gia để phối hợp tổ chức các sự kiện khoa học: Hội thảo, Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn,…

+ Hợp tác trong việc nhập khẩu và phân phối các sản phẩm giáo dục vào thị trường Việt Nam.