Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Nhật Bản”

Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Nhật Bản”

– Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan đến 01 trường Đại học và 5 trường MN nổi tiếng của Nhật Bản

– Đối tượng: Nhà quản lý giáo dục, Chủ trường, Giáo viên mầm non

– Thời gian: 01 tuần

– Tập đoàn Asahi – Nhật Bản

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *