Tổ chức thành công chương trình tập huấn chuyên môn STEAM trong giáo dục mầm non tại Thành phố Hà Tĩnh

Trong 02 ngày, 05 và 06/12/2020, nhận lời mời của Phòng GD & ĐT Thành

phố Hà Tĩnh, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Công nghệ (IRETD) là đơn vị tổ chức chương trình tập huấn chuyên môn chủ đề: “Khóa học STEAM cơ bản trong Giáo dục mầm non”

Với Đội ngũ chuyên gia STEAM của Viện IRETD được đào tạo từ viện nghiên cứu Boston (Mỹ) chương trình STEM của MangoSTEEM, Singapore và các giáo viên đến từ các trường mầm non quốc tế tại Hà Nội. Khóa học đã thu hút hơn 110 Cán bộ, Giáo viên mầm non cốt cán, Giáo viên mầm non các trường công lập, tư thục trực thuộc Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh.

Qua 02 ngày, các học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức và kỹ năng bao

gồm:

 • Đặc điểm học tập của trẻ để giáo viên có thể nhận thấy lợi ích và hướng tiếp cận của GD STEAM là xu hướng chung của Giáo dục toàn cầu.
 • Phân tích các hoạt động (tiến trình) được tổ chức trong 2 bài giảng

theo 2 quy trình: Tư duy khoa học – 5E và Tư duy thiết kế – Design Thinking.

 • Dự giờ 03 tiết học STEAM trên trẻ mầm non
 • Được trực tiếp thiết kế các chủ đề STEAM, tập giảng và soạn các giáo án giáo án
 • Hiểu đúng bản chất của giáo dục STEAM
 • Biết cách định hướng kiến thức, thực tiễn, sản phẩm cho bài giảng STEAM.
 • Phân tích được các thành tố S.T.E.A.M trong bài giảng STEAM
 • Hiểu được tầm quan trọng của quy trình thiết kế kỹ thuật và quy trình 5E trong STEAM.
 • Biết cách áp dụng để thiết kế 1 bài giảng STEAM
 • Biết cách tổ chức giảng dạy một tiết học STEAM.
 • Biết cách đánh giá học sinh tham gia giá tiết hoc STEAM.

Đến dự bế mạc Chương trình và trao giấy chứng nhận cho học viên tham dự khóa tập huấn, Phía Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh có Bà Lưu Thị Phương – Trưởng Phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Tĩnh.

NGƯT. TS. Đặng Lộc Thọ – Phó Viện trưởng – Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục và Công nghệ (IRETD); Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; Thành viên tiểu ban giáo dục mầm non thuộc Hội đồng Quốc gia giáo dục và Nguồn nhân lực.

Kết quả khóa học là tiền đề để cho hơn 100 giáo viên, cán bọ cốt cán thuộc Phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh nhân rộng, là những hạt nhân để nhân rộng mô hình giáo dục STEAM trên địa bàn thành Phố, góp phần thực hiện đúng chủ trương phát triển giáo dục STEAM trong các cấp học theo tinh thàm chỉ đạo của Bộ GD& ĐT.

Sau đây là hình ảnh và video kết thúc khóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *