Author Archives: thequan2599

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Tiểu học” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Giáo viên và chủ trường Tiểu học – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các đối tác Quốc tế

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non”

Khóa bồi dưỡng: “Tích hợp STEAM trong Giáo dục Mầm non” – Chuyên gia giảng dạy: Trong nước – Thời lượng: 02 ngày/khóa – Đối tượng: Cán bộ Quản lý, Chủ trường, Giáo viên mầm non – Đối tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các đối tác Quốc tế

Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM”

Studytour trong nước: “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non tư thục hiệu quả Hà Nội/TP HCM” – Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan từ 03-05 trường MN nổi tiếng theo từng Phương pháp giáo dục ở Hà Nội […]

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao phù hợp với đặc điểm từng trường – Cung cấp chương trình chi tiết năm học + bồi dưỡng đội ngũ và kinh nghiệm vận hành của trường Mầm non chất lượng cao – Bộ công cụ đánh giá […]

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm”

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Vận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thiết kế và sử dụng mô hình giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm” – Chủ trì đề tài: Do IRETD thực […]

Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Nhật Bản”

Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Nhật Bản” – Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan đến 01 trường Đại học và 5 trường MN nổi tiếng của Nhật Bản – Đối […]

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Thiết kế mô hình̉ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao cho học sinh Việt Nam”

Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học Cấp Bộ GD&ĐT: “Thiết kế mô hình̉ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao cho học sinh Việt Nam” – Chủ trì đề tài: Do IRETD thực hiện – Thời lượng: 02 năm – Đối tượng hưởng lợi: Học sinh từ Mầm […]

Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Châu âu”

Studytour quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Châu âu” – Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan đến 01 trường Đại học (BaLan) và 5 trường MN nổi tiếng của Ba Lan, Hà […]

Tour du lịch học tập (Studytour) quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Singapore”

Tour du lịch học tập (Studytour) quốc tế “Kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non – Bài học từ Singapore” – Tổ chức chuyến học tập về kinh nghiệm quản lý và vận hành trường mầm non và thăm quan đến 01 trường Đại học và 5 trường mầm non nổi tiếng […]